Categories
Health News

การปิดกั้นไขมันของแบคทีเรียที่ผลิตในลำไส้

โปรตีนที่เป็นปัญหาคือฟอสโฟไลเปสถูกค้นพบเมื่อหลายปีก่อนในของเหลวที่ล้อมรอบข้อต่อของผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบต่อมาตรวจพบโปรตีนที่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลำไส้ซึ่งมีการผลิตในปริมาณมากใช้เวลานานก่อนที่เราจะรู้ว่ามันแสดงฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย โปรตีนมีปฏิสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับเยื่อหุ้มเซลล์ของมนุษย์

แต่มีความสัมพันธ์สูงกับเยื่อหุ้มแบคทีเรีย มันจับกับเยื่อหุ้มเหล่านี้และแยกออก ปล่อยโมเลกุลขนาดเล็กเช่นกรดไขมัน เพื่อศึกษาผลของโปรตีนนี้ต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ นักวิจัยได้ใช้หนูทดลองดัดแปรพันธุกรรม หนูเหล่านี้มียีนของมนุษย์ที่เข้ารหัสฟอสโฟไลเปส เมื่ออายุมากขึ้นพวกมันจะพัฒนาอาการอักเสบเรื้อรังของระบบเองตามธรรมชาติ การทดลองกับหนูเหล่านี้เปิดเผยว่าฟอสโฟลิเปสเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ของไขมันจากแบคทีเรียที่ไปอยู่ในลำไส้ การปล่อยกรดไขมันออกจากเยื่อหุ้มแบคทีเรียทำให้โปรตีนสร้างไขมันที่ก่อให้เกิดการอักเสบซึ่งทำให้การอักเสบเรื้อรังรุนแรงขึ้นและเพิ่มความรุนแรงของอาการข้ออักเสบในหนูเหล่านี้