Categories
News

ประเภทของ Influencer ตามลักษณะของอิทธิพลในโลกออนไลน์

ประเภทของ Influencer ตามลักษณะของอิทธิพลในโลกออนไลน์ เนื่องจาก Influencer marketing ในไทยคืออาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก บวกกับการทำการตลาดด้วย Influencer marketing คือสิ่งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ หากจะเลือก Influencer ให้เหมาะสมนักการตลาดจึงจำเป็นจะต้องรู้จักกับรูปแบบของ Influencer ให้ถี่ถ้วน

วันนี้เราจึงจะมาแนะนำถึงรูปแบบของ Influencer ตามลักษณะของการมีอิทธิพลในโลกออนไลน์ให้ทุกคนได้รู้จักกัน โดยเราขอแบ่ง Influencer ออกเป็น 10 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบของ Influencer

The Celebrity ผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก คนดัง ดารา เซเลป

The Authority ผู้นำทางความคิด ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด Key Opinion Leaders (KOL) ที่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง

The Connector ​​ผู้ที่มีการแชร์คอนเทนต์ในหลากหลายประเด็น หลากหลายรูปแบบ ช่วยเชื่อมต่อธุรกิจสู่สื่อโซเชียลและกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และหลากหลาย

The Personal Brand ผู้ที่มีตัวตนเป็นแบรนด์ เป็นแบรนด์บุคคลที่มีชื่อเสียง

The Analyst ผู้ที่มักวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งข่าวสารและข้อมูล

The Activist ผู้ที่เป็นนักกิจกรรม หรือนักเคลื่อนไหวทางสังคม

The Expert ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือในด้าน ๆ หนึ่ง

The Insider ผู้ที่เป็นคนวงในในวงการใดวงการหนึ่ง ที่จะรู้ลึกถึงการเคลื่อนไหวในวงการนั้น ๆ

The Agitator ผู้ที่มักถกเถียงในประเด็นต่าง ๆ

The Journalist ผู้ที่ได้รับการติดตามในฐานะสื่อหรือนักข่าว

เริ่มต้นทำการตลาดด้วยการใช้ Influencer ได้ง่าย ๆ ด้วย 3 ขั้นตอน

จากที่เราได้เล่าไปแล้วว่าการทำการตลาดออนไลน์โดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ Influencer คือโอกาสสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นผ่านการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว หากใครต้องการทำ Influencer marketing ในไทยเราขอแนะนำให้ปฏิบัติตาม 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. สิ่งแรกที่ต้องทำ คือการ ‘ค้นหากลุ่มเป้าหมาย’
2. พิชิตคู่แข่ง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการวางแผนกลยุทธ์
3. เลือก Influencer ที่ใช่ ให้ตอบโจทย์กับแคมเปญ

รวมประโยชน์ของการทำ Influencer marketing

เป็นการโปรโมตธุรกิจ สินค้า และบริการไปสู่วงกว้าง ได้ในระยะเวลาอันสั้น
การทำ Influencer marketing คือสิ่งที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย อย่างตรงจุด
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดออนไลน์
ช่วยสนับสนุนการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น SEO
การใช้ Influencer อย่างเหมาะสม ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ
ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจ

การใช้อินฟลูเอนเซอร์ Influencer คือสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเกิด Conversion