Categories
News

วิธีการเลือก Influencers ให้เหมาะสมกับแบรนด์

วิธีการเลือก Influencers ให้เหมาะสมกับแบรนด์
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มเป้าหมายตรงกับแบรนด์หรือไม่ (Audience Match)

เมื่อนักการตลาดสามารถเลือก Influencer ได้แล้ว หรืออาจทำลิสต์เลือกเอาไว้คร่าว ๆ ได้แล้ว คุณสามารถดูได้ว่าผู้ติดตามของ Influencer คนนั้นสามารถกลายมาเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราได้หรือไม่ หรือ มีแนวโน้มเปลี่ยนใจมาซื้อสินค้า และบริการจากการรีวิวหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบวิธีการที่ Influencer แสดงปฎิสัมพันธ์กับผู้ที่เข้ามาแสดงความเห็นบนโพสต์ การตอบคำถามผ่าน Live ได้ว่าคนที่คุณจะร่วมงานด้วยมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้บริโภคระดับไหน

ตัวอย่าง Influencer ที่นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับ Illustration ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ หรือมีงานอดิเรกชอบวาดรูป

2. คอนเทนต์ที่นำเสนอมีความจริงใจ ให้ความรู้ และดูไม่หลอกลวงผู้บริโภค (Authenticity, Passion, and Knowledge )

เนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่ ให้ความสำคัญกับการนำเสนอสินค้า และบริการที่จริงใจ ได้ความรู้และประโยชน์ ดังนั้น Influencer ที่จะมาช่วยนำเสนอแบรนด์ควรใช้สินค้าและบริการจากแบรนด์ของเราจริง ๆ มีการรีวิวที่จริงใจ ไม่อวยหรือยกยอจนเกินความเป็นจริง เพราะผู้บริโภคมองออกว่าคอนเทนต์ หรือคำพูดแบบไหนที่ดูน่าเชื่อถือ หรือดูหลอกลวง ซึ่งผู้ที่ติดตามกลุ่ม Influencer รวมถึงผู้ที่ค้นหารีวิวบนโลกออนไลน์สามารถเข้ามาดู Influencer รีวิวได้ เพื่อตัดสินใจก่อนซื้อสินค้า

ตัวอย่างการรีวิวสินค้าที่ Influencer ชอบ และอยากรีวิว จากเว็บไซต์ Amazon

3. เป้าหมายในการนำเสนอคอนเทนต์

ก่อนที่แบรนด์จะทำการตกลงว่าอยากให้นำเสนอ หรือรีวิวสินค้าอะไร นักการตลาดจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่า แคมเปญการตลาดนี้ทำขึ้นเพื่อวัตถประสงค์อะไร วัดผลได้หรือไม่ และมีวิธีการอะไรในการเก็บข้อมูล เพื่อให้การลงทุนกับการตลาดไม่เสียเปล่า เช่น

การสร้างการรับรู้แบรนด์
การสร้างยอดขาย
ต้องการเพิ่มยอด Conversion ในระยะ 3 เดือน
การเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เป็นต้น

4. แพลตฟอร์มที่ใช้

Influencer มีช่องทางในการนำเสนอคอนเทนต์ที่ต่างกันออกไป บางคนมีการโปรโมตหลายช่องทาง หรือบางคนอาจโปรโมตผ่าน Instagram เพียงอย่างเดียว และ Influencer บางคนอาจไม่ทำวิดีโอคอนเทนต์เลยก็ได้ ดังนั้น นักการตลาดควรศึกษาช่องทางที่ Influencer มักใช้โปรโมตคอนเทนต์ ว่าเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียที่ต้องการหรือไม่ หรือกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์อยู่ในแพลตฟอร์มนี้มากน้อยเพียงใด

ตัวอย่าง Influencer ที่ Uniqlo ร่วมทำการตลาดด้วยผ่าน YouTube

5. การตกลงว่าจ้าง

การว่าจ้าง Influencer นั้น นักการตลาดควรติดต่อให้เป็นลักษณะทางการในรูปแบบธุรกิจ เพราะเรากำลังจะทำการตลาดแบบจริงจัง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการให้เกียติ Partner ที่จะมาทำการตลาดกับเรา ซึ่งนักการตลาดจะต้องเจรจา และอธิบายให้ Influencer ที่ต้องการว่าจ้างให้ละเอียด ว่าต้องการนำเสนอสินค้าอะไรบ้าง แบรนด์มีลักษณะเป็นแบบไหน ต้องการเข้าหากลุ่มเป้าหมายแบบใด และค่าจ้างในการรีวิว ซึ่ง Influencer บางกลุ่มอาจตกลงค่าจ้างกันได้ในรูปแบบของสินค้า แต่บางคนจะต้องมีการเซ็นต์สัญญาอย่างชัดเจน ว่าจะลงคอนเทนต์ช่องทางใดบ้าง ช่วงเวลา และวันไหนเพื่อไม่ให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด หรืออาจติดต่อกับเอเจนซี่เพื่อทำการตลาดกับ Influencer อาจเป็นช่องทางที่สะดวกสบายต่อผู้ประกอบการในการติดต่อ Influencer ค่ะ