Categories
News

เจ้าหน้าที่ของศรีลังกากล่าวโทษการนำเข้าน้ำมันดิบคุณภาพต่ำ

เจ้าหน้าที่อาวุโสของศรีลังกากล่าวโทษการนำเข้าน้ำมันดิบคุณภาพต่ำ เนื่องจากการปิดโรงไฟฟ้า ส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน จานาคา รัตนยาเกะ หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณูปโภค กล่าวว่า น้ำมันที่ถูกเผาในเตาเผามีกำมะถันมากเกินไป แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของประเทศได้โต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าว

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศรีลังกาเพิ่มการดับไฟฟ้ารายวันจาก 80 นาทีเป็น 140 นาที เนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้าลดลง ปริมาณกำมะถันสูงเกินไปในน้ำมันเตา [น้ำมันเชื้อเพลิง] ซึ่งไม่เหมาะกับโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมด้วย นายรัตนยาเกะ หัวหน้าคณะกรรมการสาธารณูปโภค กล่าวกับบีบีซี ถ้าคุณซื้อน้ำมันดิบคุณภาพดีสำหรับโรงกลั่น ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น นายรัตนยาเกะกล่าวว่าประมาณ 10% ของกระแสไฟฟ้าของประเทศนั้นมาจากโรงไฟฟ้าดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้าที่เหลือผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟ้าถ่านหิน